Videointerviews er fremtiden

I Moment har der længe hersket en tro på, at videointerviews vil ændre måden, vi rekrutterer på. Derfor tilbyder man videointerviews som en del af rekrutteringspakken.


Mange virksomheder kender sikkert til det at invitere en på papiret lovende kandidat til samtale for kun at blive skuffet, når kandidaten dukker op og langt fra lever op til det, ansøgning og CV gav udtryk for.

Hvis man som virksomhed har stået i ovennævnte situation, bør man overveje at inkludere videointerviews, næste gang en ny medarbejder skal i hus. Det mener senior rekrutteringskonsulent i Moment, Merete Pitters.

”Ved at bede kandidaten om at præsentere sig selv på video og svare på nogle spørgsmål som en del af rekrutteringsprocessen, har du mulighed for allerede inden en jobsamtale at vurdere karaktertræk ved kandidaten, såsom fysisk fremtoning og måde at præsentere sig på, og ud fra det beslutte, hvilke kandidater du ønsker at se til en samtale. Du er ikke bundet til tid og sted som ved en fysisk samtale, men har mulighed for at se præsentationen af kandidaten, når det passer bedst, fx på pendlerturen eller i ydertimerne”. 

Videointerviews er både tids- og ressourcebesparende og en effektiv måde til at få udvalgt de bedste kandidater i feltet. Samtidig er det en unik mulighed for som kandidat at præsentere sig selv og sin motivation for jobbet, som kan være svær at beskrive med ord.

Vil ændre måden vi rekrutterer på

I Moment har der længe hersket en tro på, at videointerviews vil ændre måden, vi rekrutterer på. Derfor tilbyder man videointerviews som en del af rekrutteringspakken. Det fungerer sådan, at virksomheden, i tæt samarbejde med konsulenten, udarbejder de spørgsmål, kandidaterne skal svare på via Moments videosystem, Bright View. Derefter kan kandidaten i ro og mag besvare spørgsmålene via et link til Bright View, hvorefter besvarelsen bliver sendt retur til konsulenten.

Merete Pitters understreger, at videointerviews og video-teknologier som Bright View aldrig kan erstatte det personlige møde, men skal ses som et optimerende led i en rekrutteringsproces.

”Du vil aldrig kunne mærke kemien og kandidatens fysiske fremtræden bag en skærm. Men du kan bruge videointerviews til at danne dig et førstehåndsindtryk af kandidaten - måden han eller hun præsenterer sig selv – som du ikke har mulighed for ud fra et stykke A4-papir”, siger Merete Pitters.

Følg os