Ombord i provinsen

I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser vil der uvægerligt ske et betragteligt kompetencetab. Et stort resursespild kan undgås ved at fokusere skarpt på onboarding, når de nye arbejdspladser etableres.


Mange af os vil kunne huske, da Skats betalingscenter i 2005 flyttede til Ringkøbing. Hvis ikke ligefrem fordi vi selv ventede på en forsinket sagsbehandling eller tilbragte frustrerede timer i en telefonkø, så fordi vi fulgte mediernes nådesløse fremstilling af det vanskelige forløb. Når denne flere år gamle sag er relevant at omtale nu, er det naturligvis, fordi staten er i gang med en øvelse, der tæller mere end ti gange så mange statslige medarbejdere, som dengang blev flyttet til Vestjylland.

Betalingscenter Ringkøbing er i dag en velanskrevet succes både driftsmæssigt, ledelsesmæssigt og personalemæssigt. Det er fastslået i flere uafhængige rapporter, og ledelsen har også selv kommunikeret det stærkt. Men starten var svær, og nogle af de personalemæssige reaktioner, vi så dengang, har vi set gentaget næsten én til én i forbindelse med de nye udflytninger. Mest synligt for offentligheden er det forhold, at en meget stor mængde erfarne og dygtige medarbejdere ganske enkelt ikke ønsker at flytte med.

Læs hele Maikens blogindlæg hos Mandag Morgen

Følg os