Digitale frontløbere

I Moment har vi konstant fokus på at udvikle og udnytte digitale muligheder med det formål at optimere og effektivisere HR-processer til gavn for både kunder og kandidater.


Vores digitale fokus har blandt andet resulteret i et tidsstemplingssystem, videointerviews samt en vikarapp, som alle sparer vores kunder for tid og ressourcer.

Du kan læse mere om vores digitale løsninger her:

Tidsstempling minimerer fejl

Videointerviews optimerer rekrutteringsprocessen

Vikarapp letter kommunikationsflowet 


Følg os