Videointerviews optimerer rekrutteringsprocessen

I Moment har der længe hersket en tro på, at videointerviews vil ændre måden, vi rekrutterer på. Derfor tilbyder vi videointerviews som en del af rekrutteringspakken.


Mange virksomheder kender sikkert til det at invitere en, på papiret, lovende kandidat til samtale for derefter at blive skuffet, når kandidaten dukker op og langt fra lever op til det, ansøgning og CV gav udtryk for.

Hvis man som virksomhed har stået i den situation, bør man overveje at inkludere videointerviews, næste gang en ny medarbejder skal rekrutteres.

Opdag de bedste kandidater 

Ved brug af videointerviews bedes kandidaten om at præsentere sig selv på video og svare på nogle spørgsmål. Derved har du mulighed for, allerede inden en jobsamtale, at vurdere karaktertræk ved kandidaten, såsom fysisk fremtoning og måde at præsentere sig på. Det giver dig et godt grundlag for at beslutte, hvilke kandidater du ønsker at se til en samtale.

Forud for et videointerview udarbejder kunden, i tæt samarbejde med en af Moments konsulenter, de spørgsmål, kandidaterne skal svare på via Moments videosystem, Bright View. Derefter får kandidaten tilsendt et link til Bright View og kan derigennem besvare spørgsmålene. Når kandidaten har færdiggjort videointerviewet, bliver besvarelsen sendt retur til konsulenten og/eller kunden.

Se videopræsentationen når du har tid

En videopræsentation binder dig, modsat en fysisk samtale, ikke til tid og sted. Du har derimod mulighed for at se præsentationen af kandidaten, når det passer dig bedst, f.eks. på togturen til eller fra arbejde.

Videointerviews er både tids- og ressourcebesparende og en effektiv metode til at få udvalgt de bedste kandidater i feltet. Det skal dog understreges, at videointerviews og videoteknologier som Bright View ikke kan erstatte det personlige møde, men skal ses som et optimerende led i en rekrutteringsproces.


Følg os