Vikarloven

Vores juridiske afdeling hjælper dig med at sikre, at alle regler overholdes.


Den 1. juli 2013 trådte en ny vikarlov i kraft. Loven har til formål at sikre trygge ansættelsesforhold for vikarer samt forbedre kvaliteten af vikararbejde.

Der er mange regler i forbindelse med vikarloven. Moment har derfor nedsat en juridisk afdeling, der kan rådgive dig i brugen af vikarer, så du sikrer, at alle regler overholdes.

Hvad betyder vikarloven?

Vikarloven har indført ligebehandlingsprincippet. Det betyder, at dine vikarer skal have forhold svarende til, hvis de var blevet ansat direkte i din virksomhed. Det gælder en række vilkår omkring lønforhold, arbejdstid, ferie og så videre.

Vikarloven giver desuden dig som virksomhed en række forpligtelser:

•    Kollektive faciliteter og goder skal stilles til rådighed
•    Der er oplysningspligt over for lønmodtagerrepræsentanter
•    Ledige stillinger skal slås op, så vikarer har adgang til dem

Dog kan objektive grunde begrunde forskelsbehandling. For eksempel hvis det er uforholdsmæssigt udgiftskrævende, eller hvis det er forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder.

Overenskomster

Hvis din virksomhed eller Moment har en kollektiv overenskomst, der dækker det arbejde, som vikaren er ansat til, er ligebehandlingsprincippet undtaget. Det skyldes, at en kollektiv overenskomst, indgået af arbejdsmarkedets repræsentative parter, også sikrer vikaren trygge vilkår.

Moment har tiltrådt følgende overenskomster, som blandt andet dækker kontorarbejde, lagerarbejde og flyttearbejde:

  • HK Funktionæroverenskomst for Handel, Viden & Service
  • Industriens Overenskomst
  • Landsoverenskomst for Vikarer mellem Dansk Erhverv og 3F
  • Lærervikaroverenskomsten mellem Dansk Erhverv og LC

overenskomster_logoer.jpg

Hvilken overenskomst, vores vikarer eventuelt er dækket af hos jer, afhænger af arbejdets art, og hvilken overenskomst I eventuelt selv har tiltrådt. Dette vil vores konsulent og juridiske afdeling undersøge i forbindelse med afdækningen af opgaven hos jer.

Skal du bruge vikarer, som ikke er dækket af Moments overenskomster, hjælper vi dig med at sikre, at alle regler overholdes. Dette gælder både, hvis du selv har en overenskomst eller ikke har nogen.

Vores juridiske afdeling

Hvis du har spørgsmål til vikarloven og overenskomster eller brug for hjælp og rådgivning i forhold til fortolkningsspørgsmål og overholdelse af regler, kan du kontakte os på telefon 70201835 eller e-mail jura@moment.dk.


Følg os