CSR

I Moment er ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde de centrale virksomhedsværdier. For os betyder ansvarlighed både at tage ansvar for hinanden i hverdagen og det samfund, som vi er en del af.


Moment har tilsluttet sig FN's CSR-program, Global Compact, som er et internationalt program for virksomheder over hele verdenen. Her skal vi løbende dokumentere, at vi forbedrer os inden for områder som eksempelvis miljø og menneskerettigheder.

Vi fastsætter hvert år en målsætning for det kommende års CSR-arbejde i en rapport, som sendes til FN Global Compact. Download den seneste CSR-rapport her.

 

 CSR rapport


Følg os