Søg optagelse


Vi optager nye medlemmer i High Performer-netværket kvartalsvis.

For at blive optaget i High Performer-netværket skal du opfylde nedenstående kriterier:

  • Du skal være studerende på en kandidatuddannelse eller være færdiguddannet med max 10 års erhvervserfaring. Moments primære målgruppe er Young Professionals, som har op til 10 års erfaring inden for segmenterne: Finance, Digital Solutions/IT, Operations & Sales og Logistics & Production. Vi kan derfor tilbyde denne målgruppe mest relevant fagligt indhold i netværket
  • Du skal være/have været blandt de bedste på din årgang eller have et karaktergennemsnit på minimum 8,3 (7-trinsskala)
  • Du skal være en High Performer. Det vil sige, at det er et plus, hvis du har god erfaring inden for dit fagområde, har deltaget i faglige konkurrencer, har haft et frivilligt arbejde, har været på udveksling eller har dyrket sport på eliteplan. Vi søger kandidater, som har noget ”ekstra”

Ansøgningsprocessen består af tre trin:

  • Online ansøgning
  • Besvarelse af personlighedstest samt intelligenstest
  • Helhedsvurdering af kandidatprofilen ud fra en personlig samtale

Vi bedømmer din ansøgning ud fra en helhedsvurdering. Du vurderes derfor ikke kun på din faglige baggrund eller dit karakterniveau.

Vurderer vi dig egnet til optagelse på baggrund af din ansøgning og testresultat, inviterer vi dig til en samtale med en konsulent. Her vil der blandt andet blive lagt vægt på dine faglige og sociale kompetencer samt din motivation for at være en del af netværket.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg om optagelse her 

Følg os