Søg optagelse


Vi optager nye medlemmer i High Performer-netværket kvartalsvis.

For at blive optaget i High Performer-netværket skal du som minimum opfylde nedenstående kriterier:

Du skal være studerende på en kandidatuddannelse eller være færdiguddannet.

Du skal være/have været blandt de 10% bedste på din årgang eller have et karaktergennemsnit på minimum 8,3 (7-skala).

Ansøgningsprocessen består af tre trin:

  • Online ansøgning
  • Besvarelse af personlighedstest samt intelligenstest
  • Helhedsvurdering af kandidatprofilen

Vi bedømmer din ansøgning ud fra en helhedsvurdering. Du vurderes derfor ikke kun på din faglige baggrund og dit karakterniveau. Vi kigger også på, hvorvidt du har læst eller arbejdet i udlandet, har været engageret i frivilligt arbejde eller dyrket sport på eliteplan.

Vurderer vi dig egnet til optagelse på baggrund af din ansøgning og testresultat, inviterer vi dig til en telefonisk samtale med en konsulent. Her vil der blandt andet blive lagt vægt på dine faglige og sociale kompetencer samt din motivation for at være en del af netværket.

Søg om optagelse her 

Følg os