Sådan opretter og registrerer du en virksomhed

Moment rådgiver her til, hvad du skal tage højde for, når du opretter din egen virksomhed.


På virk.dk bliver du oprettet som virksomhed i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register og momsregistreret, hvorefter du modtager dit CVR-nummer.

Din virksomhed skal registreres, hvis du skal betale:

 • A-skat mv.
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Afgifter
 • Ved handel med lande uden for EU (Registrering som importør/eksportør)

Med et CVR-nummer kan du få:

 • Dokumentation for din virksomhed
 • En erhvervskonto i banken
 • En erhvervsforsikring hos dit forsikringsselskab
 • NemID medarbejdersignatur

Personlig virksomhed eller selskab?

Inden du starter egen virksomhed, skal du beslutte, om den skal være personligt ejet, eller om den skal drives som et selskab.

Du skal overveje:

 • Hvilken risiko, du er villig til at løbe
 • Hvilken kapital, du har til rådighed
 • Hvilke regnskabskrav, du kan og skal opfylde
 • Om du er indstillet på, at nogle oplysninger om din virksomhed bliver offentligt tilgængelige
 • Hvad dit valg betyder for din skattebetaling

Den enkleste måde at starte på er ved at skabe et personligt firma, en enkeltmandsvirksomhed. Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang. En sådan personligt ejet enkeltmandsvirksomhed viser sig ofte at være en rigtig god ide. Den første periode giver nemlig tit et 0-resultat, eller måske endda underskud. Det vil sige, at du typisk lever af kassekreditten.

Når din personlige virksomhed efter en periode får overskud, så tal med din advokat og revisor om at overdrage virksomheden til et anpartsselskab.

Hvis du "bare" starter for dig selv, kommer du automatisk til at drive personlig virksomhed. Det betyder, at du personligt og med hele din formue står inde for den gæld, der opstår i virksomheden. Der er altså ingen juridisk eller økonomisk opdeling mellem dig selv og din virksomhed. Du kan altid senere beslutte dig for at ændre din virksomhed til et selskab.

Hæftelse

Du hæfter som ejer af et personligt firma over for omverdenen med alt, hvad du ejer nu, og hvad du kommer til at eje fremover. Den gæld, du stifter i firmaet, fx til bank og leverandører, hæfter du for med din private formue, dvs. dit hus, din bil, værdipapirer og andre aktiver. Du kan altså ikke adskille din virksomhedsøkonomi og din egen private økonomi.

Hvis du i din virksomhed kan risikere at blive mødt med store erstatningskrav fra dine kunder, skal du undersøge, om det er muligt for dig at tegne en forsikring, der dækker sådanne tilfælde. Ellers kan det være en fordel at drive virksomheden i et anpartsselskab. I selskaber kan du nemlig godt adskille firmaets og din egen økonomi.

Skat

Skattemæssigt behøver der ikke være forskel på, om du har en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. Det overskud, du ikke hæver som løn, kan i begge tilfælde beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25%. 

Hvis du senere ændrer navn på din virksomhed, får nyt telefonnummer, skifter branche eller opretter en ny produktionsenhed, kan du altid rette virksomhedens oplysninger på Virk Indberet

CVR-nummeret er virksomhedens unikke identifikationsnummer. Det er CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed identificerer sig overfor myndigheder og private fx i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. Hvis din momspligtige omsætning er under 50.000 kr. om året, er det frivilligt at registrere virksomheden.

P-nummer

Alle registrerede virksomheder har et CVR-nummer og mindst et P-nummer. Alle virksomheder har mindst en produktionsenhed med et P-nummer. Du får P-nummeret sammen med dit CVR-nummer. Produktionsenheden viser, hvor du driver virksomhed fra, fx hvor du har din butik eller dit kontor. Hvis du driver virksomhed fra flere adresser, skal du have flere produktionsenheder


Følg os