Transformation

Skab værdi i transformationen. Få adgang til de bedste kompetencer.


Skærpede konkurrence– og markedsvilkår skaber større og større behov for transformation. Det kan være nye produkter eller tjenesteydelser, optimering af processer, nye IT-systemer og organisationsstrukturer. 

Evnen til at gennemføre et transformationsprojekt effektivt og drive forandringen via organisationen kræver specialiserede og målrettede kompetencer. Vi hjælper med at finde de rette kompetencer, der effektivt kan drive og lede organisationen gennem forandringsprocessen. Typisk indeholder en transformation flere faser:

  • Mobilisering handler om hvordan organisationen gøres klar til forandringen, hvorfor er den nødvendig og hvilke mål skal der opnås både økonomisk og adfærdsmæssigt
  • Motivation for at gennemføre transformationen skabes blandt interessenterne og drives målrettet
  • Kommunikation struktureres og drives i forhold til interessenterne både før, under og efter transformationen
  • Projektledelse og opfølgning gennemføres løbende med henblik på at sikre at transformationen gennemføres som planlagt og de ønskede mål opnås

Vi hjælper med at finde de bedste kompetencer på time- og projektbasis eller som fastansatte ledere og specialister.

Følg os