High Performers


High Performer-netværket er et professionelt netværk bestående af de dygtigste og mest attraktive kandidatstuderende og færdiguddannede ledere og specialister med flere års erfaring.

Som virksomhed kan I få adgang til det attraktive netværk af high performers.

Hvorfor high performers?

Ikke langt ude i fremtiden vil Danmark uden tvivl mangle kvalificeret arbejdskraft. En virksomheds samlede masse af high performers er derfor altafgørende for overlevelse i den globale konkurrence. Spørgsmålet er ikke længere, om man har råd til at have dem, men snarere om man har råd til ikke at have dem.

Der bliver kamp om fremtidens high performers. For at sikre massen af high performers er det derfor vigtigt at hente dem ind så tidligt som muligt, før de er rykket videre til en konkurrerende virksomhed.

Hvad er en High Performer?

Alle ansøgere optages i netværket på baggrund af tests og en helhedsvurdering. Der bliver lagt særligt vægt på karakterer gennem hele uddannelsesforløbet, karriereforløb, om man er engageret i frivilligt arbejde, har dyrket sport på eliteplan, eller om man har studeret eller arbejdet i udlandet.

Medlemmer af High Performer-netværket er blevet bedømt ud fra to tests. En personlighedstest og en intelligenstest. Personlighedstesten vurderer kandidaternes personlige, dynamiske og kvalitative karakteristika samt deres samarbejdsevne. For at blive optaget i netværket er der særligt lagt vægt på kandidaternes drive, engagement og sociale kompetencer.

Læs mere: Sådan bliver du en del af Moments High Performer-netværk

Netværket har eksisteret siden 2007 og består af mere end 1500 top motiverede kandidater, og der kommer løbende nye kandidater til.

Moment rådgiver mere end 100 high performers om året i deres karrierespor og giver sparring omkring udvikling i deres karrierer og støtte i større jobskifte. Vi tilbyder lærende seminarer og events, hvor vores high performers mødes, og hvor erfaringer udveksles i netværk på tværs af brancher og erfaringer.

Du kan læse mere om high performers i vores undersøgelse: Sådan tiltrækker virksomheder high performers 

 

Følg os