Onboarding værktøjer


MomentProfessionals_Onboarding5.jpg

Onboarding Dialogue

Onboarding dialogværktøjet faciliterer onboarding dialogen mellem leder og den nyansatte. Dialogen tager udgangspunkt i onboarding modellens seks dimensioner. Dialogværktøjet måler den nyansattes onboarding følelse og fremhæver de emner, der er mest vigtige at tale om. Formålet med at anvende dialogværktøjet er at blive opmærksom på de udfordringer, der opstår, når man er ny, så man kan tage hånd om dem. Det er vigtigt, at der bliver lavet en forventningsafstemning, handlingsplan og ansvarsfordeling mellem leder og den nyansatte.

Dialogværktøjet danner en onboarding rapport, der indeholder en onboarding score, der fortæller hvor onboardet personen føler sig, og hvor lang tid der vil gå. Scoren måles mod et globalt benchmark.

Dialogværktøjet understøtter lederen i onboarding processen. Man behøver ikke at forberede sig. Hvis man følger onboarding rapportens struktur og indhold kommer man automatisk rundt om onboarding dimensionerne og de fremhævede observationspunkter.

MomentProfessionals_Onboarding3.jpg (1)

Onboarding Index

Onboarding Index er et styringsværktøj, der skaber overblik over virksomhedens onboarding situation, og monitorerer onboardingen på tværs af individuelle forløb, funktioner, afdelinger og over tid.

Onboarding Index opsamler resultaterne fra dialogværktøjet og giver et samlet tal og benchmark for, hvor god organisationen er til onboarding.

Værktøjet giver overblik over:

  • Om individuelle forløb udvikler sig hensigtsmæssigt over 30, 90 og 180 dage
  • Hvordan virksomhedens samlede onboarding evne er fordelt på geografi, afdelinger og over tid
  • Muligheder for forbedre Time-to-Performance og effektivitet i onboardingen

Er du interesseret i at vide mere?

Kontakt Director, Sara Vinding, på 33 48 22 87 eller sv@moment.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at målrette og effektivisere jeres onboarding indsats. 

Følg os