Få en IT-konsulent fra Young Digitals

Med en IT-konsulent fra Young Digitals er din forretning sikret fleksible og tilgængelige IT-ressourcer med de rigtige kompetencer til en skarp pris.


Det kræver typisk mange ressourcer at finde medarbejdere med IT-kompetencer, og I kan derfor med fordel overlade det til Young Digitals, som har netværket og erfaringen med rekruttering på IT-området.

Nogle firmaer forsøger sig med outsourcing, og selvom der på kort sigt spares lidt med denne strategi, så opdager mange, at de mangler den nærhed, som er kritisk for samarbejdet med forretningen. Med Young Digitals vil ressourcerne altid kunne være on-site.

De rigtige kompetencer

Kompetenceområderne inden for IT spænder bredt, og dette er afspejlet i mangfoldigheden af Young Digitals' IT-konsulenter. Vi kan levere på alle teknologier og roller. Vores netværk af konsulenter er i særdeleshed skarpt på udvikling af mobilapps, behovsanalyser, integration af sociale medier, billedanalyse og computervision, interaktionsdesign og test.

Kvikke unge mennesker med den nyeste viden

Størstedelen af Young Digitals' IT-konsulenter har færdiggjort deres uddannelse inden for de sidste par år eller er stadig studerende, og de er dermed up-to-date med de nyeste teknologier og programmeringssprog. I stedet for at sende nuværende IT-ressourcer på dyre kurser, kan en IT-konsulent fra Young Digitals være en prisvenlig måde at introducere nye kompetencer i en organisation.

Fleksibilitet

Meget IT-udvikling drives i projekter med svingende FTE-behov, og denne fleksibilitet opnås nemt i et samarbejde med Moment. Vi kan levere de nødvendige kombinationer af deltids- og fuldtidsansatte, og som kunde er du ikke bundet på samme måde som med en fastansat medarbejder. Konsulenterne kan både arbejde selvstændigt og indplaceres i et team med enten egne IT-ressourcer eller andre konsulenter.

Pris

I matchet med Young Digitals' IT-konsulenter er der mere fokus på de rigtige kompetencer og personlighed end på mange års erfaring, hvilket sikrer, at der leveres meget værdi til en fornuftig pris. Mange forbedringsønsker og behov i en organisation kan lige præcis ikke løbe rundt med et dyrt konsulentfirma på opgaven, eller er for små opgaver til, hvad andre firmaer vil påtage sig – også her vil en konsulent fra Young Digitals være oplagt til at løse opgaven.

Genvej til et fagligt netværk

Når du får en IT-konsulent fra Young Digitals ud, vil konsulenten have direkte adgang til en erfaren IT-specialist hos Young Digitals, som kan bidrage i tilfælde af spørgsmål eller behov for sparring, udover hvad der er muligt med virksomhedens egne medarbejdere.

Følg os