0 af 0 Resultater vises
0 af 0 Resultater vises
Luk

ESG – Enviroment, Social & Governance 

I Moment er vores værdier ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde. For os betyder ansvarlighed både at tage ansvar for hinanden i hverdagen, men også det samfund, vi er en del af. Vi har altid haft det som en underliggende del af vores forretningsgange, at vi lever op til kravene inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø & klima samt antikorruption.

Vi arbejder hver dag for at forbedre vores indsats for en mere bæredygtig verden. Vi tager ansvar for og har gennemsigtighed overfor vores kunder, kandidater og leverandører. Uanset om man er kunde, jobsøger, vikar, samarbejdspartner eller medarbejder i Moment er det vores mål, at man skal kunne mærke, at vi tager ansvar for vores handlinger og udvikling.

”Som vikar- og rekrutteringsbureau er medarbejder- og ansættelsesforholdet vores kerneydelse og der skal altid være ordnede forhold både hos os selv, men også hos vores kunder,” fortæller Sara Vinding, der er HR Director i Moment: ”Vi arbejder kun sammen med kunder, der kan garantere ordnede forhold til vores medarbejdere.”

EcoVadis og UN Global Compact

Moment er en del af EcoVadis, der giver os mulighed for at evaluere vores niveau af socialt ansvar på tværs af miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Rapportering er for Moment en vigtig del af det at tage ansvar, da det giver os noget viden om, hvor vi kan forbedre os, så vi hele tiden bliver skarpere, kan agere mere korrekt og målrette vores indsats.

Som en naturlig forlængelse af vores samfundsmæssige ansvar tilsluttede vi os i 2009 FN's CSR-program, UN Global Compact, som er et internationalt program for virksomheder over hele verden. Medlemskabet har betydet, at vi i mange år har haft fokus på vigtige områder, der blandt andet har gjort en forskel for miljøet og trivslen for medarbejdere samt vores vikarer.

Hvert år udarbejder vi en rapport med konkrete tiltag og mål for at forbedre vores indsats inden for hovedprincipperne. Læs hele UN Global Compact-rapporten: 

DOWNLOAD DEN HER!

Tre mål

Vi har – på baggrund af FNs verdensmål – udvalgt tre mål, vi som vikar- og rekrutteringsbureau er i stand til at adressere i vores daglige arbejde: ligestilling mellem køn, anstændige jobs og økonomisk vækst samt klimaindsats. Disse mål spiller en afgørende rolle i vores forretningsprocesser, og alle vores medarbejdere er opmærksomme på disse i deres daglige arbejde.

Vi har desuden et ESG-udvalg bestående af mennesker på tværs af landegrænser og repræsenteret af både ledere og medarbejdere – samt et stort engagement fra direktion og bestyrelse. ESG-udvalget udvælger indsatsområder og gennemfører kampagner, der er med til at udvikle standarder inden for rammerne af UN Global Compact-principperne.