0 af 0 Resultater vises
0 af 0 Resultater vises
Luk

Persondatapolitik

I det følgende kan du læse om Moments behandling af personoplysninger.

Moment A/S og/eller et af Moment A/S’s datterselskaber (herefter Moment) er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der finder sted i henhold til nærværende politik.


Alle henvendelser omkring behandling af personoplysninger kan rettes til:

Moment A/S
CVR nr: 25 32 89 49
Vester Farimagsgade 15, 5.
1606 København V
e-mail: persondata@moment.dk

I denne privatlivspolitik kan du læse om, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi opbevarer oplysningerne, og der sker videregivelse samt hvilke rettigheder, du som registreret person har.

Vores behandlinger

Når du opretter en profil som jobsøgende via vores hjemmeside eller app

Når du opretter en profil som jobsøgende via vores hjemmeside (mit.moment.dk eller moment.temponizer.dk) eller app (MyJob), skal du give dit samtykke til, at vi må kontakte dig, hvis vi finder et match mellem dig, dine jobønsker og en mulig stilling.

Vi vil i den forbindelse opbevare og gennemgå de oplysninger du giver os, typisk navn, kontaktdata, uddannelse, relevant erfaring, evt. køn, evt. portrætfoto, samt øvrige oplysninger givet i din ansøgning eller CV.

Derudover vil vi i nogle tilfælde søge oplysninger om dig via de sociale medier eller andre offentligt tilgængelige fora.

Derudover kan vi gemme referater/noter om de samtaler, vi evt. måtte afholde med dig, herunder egentlig jobinterviews. For nogle jobs vil det være nødvendigt at deltage i en personlighedstest og/eller aflevere straffeattest. Hvis du accepterer dette, betyder det også, at vi vil kunne opbevare og behandle de oplysninger fremadrettet.

Hvis vi finder et potentielt job-match, vil vi videregive en række oplysninger til vores kunde/brugervirksomheden. Du vil altid have mulighed for at takke nej til at komme i betragtning til et konkret job, inden vi sender oplysningerne videre.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage jobtilbud, kan du deaktivere din profil. Vi vil dog fortsat gemme en række oplysninger om dig, bl.a. med det formål at kunne besvare dine eventuelle efterfølgende spørgsmål om, hvorfor du ikke kom i betragtning til et konkret job. Hjemlen til denne opbevaring og behandling findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Hvis du stopper med at logge ind på din profil, vil vi betragte din profil som inaktivt 2 år efter seneste log-in. Vi sender dig en mail, inden vi deaktiverer din profil.

Vi vil typisk slette al data vi har om dig senest 2 år efter din seneste aktivitet.

Når du rekrutteres til en stilling hos en af vore kunder

I en rekrutteringsproces vil vi opbevare og gennemgå de oplysninger du giver os, typisk navn, kontaktdata, uddannelse, relevant erfaring, evt. køn, samt øvrige oplysninger givet i din ansøgning eller CV.

I nogle tilfælde vil vi søge oplysninger om dig via de sociale medier eller andre offentligt tilgængelige fora.

Derudover kan vi gemme referater/noter, om de samtaler vi evt. måtte afholde med dig, herunder egentlig jobinterviews. For nogle jobs vil det være nødvendigt at deltage i en personlighedstest og/eller aflevere straffeattest. Hvis du accepterer dette, betyder det også, at vi vil kunne opbevare og behandle de oplysninger fremadrettet.

Hvis du på baggrund af vores rekrutteringsproces tilbydes ansættelse hos en af vore kunder, vil vi overdrage de oplysninger, vi har modtaget om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen til din kommende arbejdsgiver.
Vi vil endvidere gemme de oplysninger, vi har om dig i en periode herefter – typisk 24 måneder. Hjemlen til denne opbevaring og behandling findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du er ansat som vikar

Når du er ansat som vikar, vil vi skulle behandle og opbevare en række oplysninger om dig og dit ansættelsesforhold. Det er nødvendigt for, at vi sikrer os, at du får korrekt løn og vilkår i øvrigt. Vi behandler bl.a. følgende oplysninger navn, adresse, cpr.nr., kontraktforhold, lønniveau, pensionsforhold, arbejdstid, tidsregistrering, sygefravær, skatteforhold samt statsborgerskab og/eller opholds-/arbejdstilladelse. Hjemlen til denne behandling findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.
Hvis du har deltaget i en personlighedstest og har afleveret straffeattest, hvilket er nødvendigt for at blive ansat til visse vikariater, opbevarer vi ligeledes disse.

Endelige gemmer vi relevant løbende korrespondance samt evt. referater/noter af de samtaler vi måtte have med dig løbende under dit vikariat, samt oplysninger om årsag til ophør af din ansættelse hos Moment. Hjemlen til denne behandling kan afhængigt af indholdet findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi vil dele nogle oplysninger om dig med den/de kunder, du er ansat i vikariat hos. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om din profil og dine kompetencer, samt arbejdstid, tidsregistreringer og sygemeldinger. Den/de kunder du er ansat i vikariat hos, vil ligeledes kunne dele oplysninger med os, herunder oplysninger om din adfærd, evt. fravær mv. Nogle kunder kan pålægge os at udlevere dokumentation for, at en til kunden udsendt vikar får korrekt løn. Når vi modtager sådanne anmodninger, vil vi fremsende relevant dokumentation til kunden, typisk i form af lønsedler.

Når du stopper med at være ansat som vikar hos os, vil vi gemme dine oplysninger i 5 år til udgangen af førstkommende kalenderår efter din seneste lønudbetaling. Vi gemmer dine oplysninger, da vi bl.a. er forpligtede til at gemme visse oplysninger og bilag efter bogføringsloven. De øvrige oplysninger gemmer vi bl.a., så vi vil kunne besvare efterfølgende henvendelser om din ansættelse samt årsagen til ophør af dit ansættelsesforhold. Hjemlen til denne opbevaring og behandling kan findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.

Når du er tilknyttet som on-demand vikar

Når du er tilknyttet som on-demand vikar, vil vi behandle og opbevare de samme oplysninger, som når du er ansat i et almindeligt vikariat. Se nærmere under punktet ” Når du er ansat som vikar”.

Derudover vil vi opbevare oplysninger om dine vagt ønsker, og forsøge at matche disse med vore kunders behov. Du vil få tilsendt besked om mulige vagter pr. e-mail, sms eller som app beskeder. Når du bekræfter at tage en tilbudt vagt, vil vi ligeledes opbevare oplysning herom. Hjemlen til denne behandling findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Når du tilmelder dig vores jobagent

Du kan tilmelde dig vores jobagent og vælge, hvilke typer jobopslag du ønsker orientering om.

Du kan vælge blot at oplyse en mailadresse og tilkendegive dine præferencer.
Når du er tilmeldt vores jobagent, vil du få tilsendt jobopslag, der matcher dine ønsker til den e-mailadresse, du har angivet.

Hvis du stopper med at logge ind på din profil, vil vi betragte din profil som inaktivt 2 år efter seneste log-in. Vi sender dig en mail, inden vi deaktiverer din profil.

Vi vil typisk slette al data vi har om dig senest 2 år efter din seneste aktivitet.

Når du tilmelder dig vores kundenyhedsbrev

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og dermed give samtykke til at Moment sender dig vores nyhedsbreve indeholdende artikler, indblik i cases og invitationer til seminarer og arrangementer vedrørende vores vikar- og rekrutteringsydelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, via link nederst i nyhedsbrevet.

Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger Moments hjemmeside (Moment.dk og mit.moment.dk) indsamler vi oplysninger om dig ved hjælp af ”cookies”, som opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside.

Formålet med at behandle oplysninger om dig i cookies er at tilbyde en relevant og interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Cookies indeholder oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside, f.eks. IP-adresse, type af browser, søgetermer samt netværkslokation, tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside, hvilke sider, du har besøgt og hvor længe.

Du vælger selv, hvilke typer af cookies, du vil give os samtykke til, dog kan nødvendige cookies ikke fravælges. Du kan til enhver tid se og ændre dine samtykker til cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Du kan administrere dine samtykker og læse mere om hvilke cookies vi bruger i Moments cookie banner, som du præsenteres for første gang du besøger vores hjemmeside. Du kan til enhver tid finde Moments cookie banner frem igen, ved at klikke på cookieikonet i nederste venstre hjørne på vores hjemmeside.
Hjemlen til ovenstående behandlinger er derfor dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, dog for nødvendige cookies interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1 litra f, idet vi behandler disse oplysninger med henblik på at kunne tilbyde dig en hjemmeside, som fungerer optimalt.

Session-cookies slettes i det øjeblik, du forlader websiden. Permanente cookies sættes for en periode og slettes derefter, eller når du trækker dit samtykke til afgivne cookies tilbage. Perioderne fremgår af cookieoversigten, som du finder i Moments cookie banner. Hvis du giver samtykke til markedsføringscookies, opbevarer vi dokumentation for dette samtykke i mindst 2 år efter, at samtykket er blevet trukket tilbage.

Hvis du ønsker at ændre eller trække dit samtykke tilbage, kan du gøre det via vores cookie banner. Du finder vores cookie banner ved at klikke på cookie ikon nederst i venstre hjørne på vores hjemmeside.

Hvis dit foto kan bruges til markedsføring

Vi ansætter af og til personer til at optræde i markedsføringskampagner. Hvis du ansættes og modtager løn/honorar herfor, indebærer det, at vi fremadrettet har ret til at anvende de optagelser (video eller foto) til markedsføring. De nærmere vilkår fremgår af den indgåede kontrakt. Vi vil endvidere opbevare og behandle en række oplysninger om dig med henblik på at kunne udbetale korrekt løn/honorar, herunder lønoplysninger, cpr.nr. skatteforhold mv. Hjemlen til denne behandling findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.

Vi vil gemme en række af dine oplysninger i 5 år til udgangen af førstkommende kalenderår efter din seneste lønudbetaling. Vi gemmer dine oplysninger, da vi bl.a. er forpligtede til at gemme visse oplysninger og bilag efter bogføringsloven. Vi vil endvidere opbevare oplysninger om kontraktforholdet med dig, og vores betaling herfor, så længe vi vurderer at det kan være relevant at anvende optagelserne til markedsføringsmæssige formål. Hjemlen til ovenstående opbevaring og behandling kan findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.

I nogle situationer anmoder vi om dit samtykke til at anvende optagelser, film og/eller fotografier af dig til markedsføringsmæssige formål. Det vil typisk fremgå af samtykkeerklæringen, hvor længe vi forventer at opbevare optagelserne. Hjemlen til denne behandling er således dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du gøre blot sende en mail til persondata@moment.dk, gerne med angivelse af dit fulde navn samt hvilke optagelser du medvirker i. I nogle tilfælde kan der være behov for, at du legitimerer dig med billede ID, således at vi sikrer os, at vi får slettet de korrekte billeder.

Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Sikkerhed – sådan passe vi på dine personoplysninger

Vi har vedtaget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data.

Vores medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerhed.

Sådan deaktiverer du din profil

Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet med mulige jobtilbud, og dermed ønsker at trække dit samtykke tilbage kan du nemt gøre det ved at deaktivere din profil. Du kan også blot bede om ikke længere at modtage jobmail, og/eller at blive kontaktet pr. mail med konkrete jobtilbud.


Selvom du deaktiverer din profil, kan vi fortsat opbevare en række oplysninger om dig. Opbevaringsperioden afhænger af, om du har søgt konkrete jobs og/eller om du har været ansat som vikar og er blevet aflønnet af Moment.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Bemærk, at du vil kunne se de fleste af de oplysninger, vi behandler om dig på din profil.

Ret til rettelse

Du har ret til at få rettet oplysninger, der er forkerte.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi af os selv, ville slette dine oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis Moments behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Moment A/S
CVR nr: 25 32 89 49
Vester Farimagsgade 15, 5.
1606 København V
e-mail: persondata@moment.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener vi behandler dine oplysninger i strid med reglerne. Du kan læse mere herom, på Datatilsynets hjemmeside.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Det vil ske på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, introduktion af nye tekniske løsninger, nye servicekoncepter og tilsvarende hos os. Derudover vil vi justere teksten sprogligt eller indholdsmæssigt efter behov.

Sidst opdateret december, 2022 (version 2.0)