Få afviklet jeres eksaminer nemt og effektivt

Har I behov for ekstra ressourcer i forbindelse med afviklingen af jeres eksaminer? Så er det Moment, I skal samarbejde med. Med mange års erfaring og et stort netværk af kandidater sikrer vi, at jeres eksaminer afvikles nemt, effektivt og uden snyd.

Ved at lade Moment håndtere jeres eksamensvagter får I en tæt samarbejdspartner, der sikrer:

 • Et professionelt og punktligt team
 • Aktive og servicemindede vagter
 • Faste procedurer og standarder
 • Overholdelse af Undervisningsministeriets retningslinjer 

Dermed sikrer vi en nem og effektiv afvikling af jeres eksaminer med vagter, der er er helt up-to-date med den digitale udvikling.

Effektiv håndtering og én kontaktperson

Moment sammensætter et helt korps af vagter under én teamleder, som under afviklingen af eksamen koordinerer og styrer vagterne.

Derudover håndterer vi alt fra:

 • Uddannelse
 • Vagtplaner
 • Standby- og erstatningsvagter ved sygdom og vagtbytte
 • Udbetaling af løn

Læs hvad vores kunder siger om vores service

 

Skal vi sætte jeres team af eksamensvagter i år?

Gennem mere end 20 år har vi hjulpet uddannelsesinstitutioner med afviklingen af deres eksaminer.

eMobile

Tilknyttet holdkaptajn

Hos Moment har I mulighed for at få tilknyttet en holdkaptajn, som under afviklingen af eksamen koordinerer og styrer Moments vagter.

Holdkaptajnen garanterer en effektiv kommunikation mellem jer og eksamensvagterne, så I kun skal henvende jer til én person på dagen. Sygdom, ændringer og spørgsmål går alt sammen igennem holdkaptajnen. Pludseligt opståede problemer eller nødsituationer er også holdkaptajnens ansvar; så I kan koncentrere jer om andre ting.

"I løbet af eksamensperioden har vi tilknyttet en holdkaptajn fra Moment, som bl.a. varetager en række administrative opgaver og er daglig kontaktperson for vagterne. Vi er meget tilfredse med holdkaptajnerne, som har varetaget funktionen med stort engagement og høj kvalitet i opgaveløsningen."

Bettina L. Poulsen, Gefion Gymnasium

Hvorfor vælge Moment?

Vi har et omfattende netværk af motiverede unge eksamensvagter, der er klar til at håndtere jeres eksaminer. Vi kalder dem Young Professionals.

Som samarbejdspartner med Moment sikres I løbende dialog med vores Area Manager, som har et indgående kendskab til markedet og fokus på udvikling og optimering af processer til fordel for jeres uddannelsessted. Area Manageren arbejder tæt sammen med vores rekrutteringskonsulenter under hele ansættelsesforløbet.

Moment har 10 dedikerede rekrutteringskonsulenter og en håndfuld assistenter ansat til at varetage jeres behov i eksamensperioden, så I med kort varsel kan skrue op og ned for antallet af vagter.

 

Vores rekrutteringskonsulenter er fordelt på tre geografiske ansvarsområder, hvilket betyder, at vi kan tilpasse vores løsninger specifikt til jeres område.

I har også mulighed for at få tilknyttet en holdkaptajn til jeres uddannelsessted, som klarer al koordinering og kommunikation mellem jer og eksamensvagterne. På den måde får I frigivet ressourcer, som I kan bruge på jeres primære arbejdsopgaver.

Mød en eksamensvagt

eMobile

Professionelle og punktlige

Alle vores vagter har gennemført et uddannelsesforløb og følger nøje vejledningerne i Moments håndbog om ”Krav og adfærd til dig som eksamensvagt”. Vi kræver, at vores medarbejdere er punktlige og omhyggelige, så I som kunder kan føle jer trygge.

Servicemindede og respekterede

Vores vagter er venlige og hjælpsomme, og deres primære opgave er at lede og guide eleverne gennem eksamen, så de får en god oplevelse. Vi vægter en respekteret autoritet højt hos vores vagter, så der er en naturlig ro under eksamenen. 

Faste procedurer og standarder

Vores eksamensvagter følger de fastlagte rutiner under afholdelsen af eksamen, hvor de løbende observerer eleverne og hjælper ved tvivlsspørgsmål. Vores eksamensvagter er aktive og opmærksomme under hele eksamen.

Overholdelse af retningslinjer

Hos Moment holder vi os løbende orienteret om de gældende retningslinjer ved eksamen og tilpasser os derefter.

Vi sørger for, at alle Undervisningsministeriets regler og retningslinjer bliver overholdt til punkt og prikke.

Det siger vores kunder

”Vi har været kunde hos Moment igennem flere år og er tilfredse med samarbejdet, som lever op til vores forventninger om fleksibel og imødekommende leverandør. Vagterne som vi møder på Gefion er pligtopfyldende og seriøse omkring samarbejdet. Ved at benytte eksamensvagter udefra får vi frigivet tid til at varetage de øvrige driftsopgaver på Gefion – det er en stor hjælp for os i de travle perioder.” Bettina L. Poulsen, Gefion Gymnasium.

"Jeg er altid tilfreds med de vagter, jeg bestiller. Også når det er med kort varsel." Birgitte Olsen, University College Lillebælt.

"Moment er professionelle hele vejen rundt." Dorthe Rasmussen, VUC Aarhus.

 • Her ser du et billede af Gefion Gymnasiums logo. Dem har vi fundet eksamensvagter for
 • Her ser du University College Lillebaelts logo. Dem har vi hjulpet
 • Her ser du et billede af VUC Aarhus’ logo. De har brugt vores eksamensvagtkorps

Smidig eksamensstart

Holdkaptajnen og eksamensvagterne kan blandt andet sørge for, at eleverne bliver registreret, får tildelt eksamenssæt, og at der holdes intro-tale ved eksamensstart.

Hjælp og vejledning

Vores eksamensvagter er servicemedarbejdere, som hjælper og vejleder de studerende, hvis de får brug for det. De træder aktivt til i nødsituationer og hjælper med mindre IT-problemer undervejs.

Effektiv eksamensafslutning

Elever, der bliver færdige før tid, bliver fulgt ud af eksamenslokalet, og deres opgaver indsamles. Alle færdiggjorte eksamenssæt bliver lagt i alfabetisk orden inden aflevering. Skal der afleveres elektronisk, holder eksamensvagterne øje med, at det går korrekt til, og at opgaven er uploaded korrekt, før eleven forlader lokalet.

Forebyggelse og afdækning af snyd

Vores primære opgave er at sikre en veludført eksamen
En veludført eksamen er bl.a. en eksamen uden snyd. I vores digitale verden er snyd langt mere udbredt end tidligere, og det er fortsat et stigende problem.     

For at undgå snyd guider vi eleverne igennem eksamen, så der ikke er og bliver tvivlsspørgsmål om, hvorvidt de bryder reglerne. Derudover sørger vores trænede eksamensvagter for at gå hyppige runder i eksamenslokalet, hvor de bl.a.: 

 • Scanner for WiFi-netværk og enheder, der er koblet på WiFi
 • Holder øje med tegn på brug af fildeling via digitale systemer
 • Overvåger fysisk adfærd, fx deling af USB-stik 


Derudover tjekker vagterne printerkøen, så der ikke sker en ombytning af opgaver eller lignende.

Unge, friske vagter med et kendskab til situationen
Med eksamensvagter fra Moment får I unge, friske vagter fra vores netværk af Young Professionals, der selv har været til eksamen for nyligt. De er vant til at begå sig online og kender til de mange muligheder og faldgruber, som eleverne udsættes for under en digital eksamensafvikling.

Det er vigtigt for os, at vi opdager snyd, men det skal naturligvis ikke gå ud over langt størstedelen af eleverne, der opfører sig ordentligt til eksamen.

  

Skal vi hjælpe med afviklingen af jeres eksaminer?

eMobile