Persondatavilkår for profil på moment.dk

eMobile

 

Opbevaring, behandling og deling af persondata

Ved at oprette en profil på moment.dk giver jeg mit samtykke til, at alle persondata (kontaktdata, data vedr. alder, uddannelse og køn samt evt. CV) indtastet i min profil på Moments hjemmeside benyttes i rekrutteringsmæssig sammenhæng samt i modtagelse af job- og karrierenyhedsbreve, såfremt jeg i min profil har valgt at modtage disse. Moment er dataansvarlig og derfor underlagt Datatilsynets regler for opbevaring og behandling af data.

Jeg accepterer desuden, at Moment forbeholder sig ret til at gemme referater el.lign. af telefoniske samtaler, CV, personlighedstests, straffeattest, referencer samt andre former for kommunikation, som jeg har med Moment. Så længe jeg er i Moments database, samtykker jeg desuden til, at Moment efter indhentet samtykke kan videregive de tidligere nævnte data til en brugervirksomhed med det formål at vurdere min egnethed til en konkret stilling.

Håndtering af persondata ved ansættelse gennem Moment

Såfremt jeg ansættes i et vikariat hos Moment, giver jeg mit samtykke til at Moment må videregive mine kontaktdata og evt. portrætfoto til brugervirksomheden, hvor det giver mening, samt til diverse instanser/offentlige myndigheder i forbindelse med lønbehandling.

Såfremt jeg ansættes af Moment, giver jeg endvidere mit samtykke til at Moment opbevarer data, der er nødvendige for min ansættelse – det være sig stamdata, CPR-nummer, pårørendes kontaktinfo, straffeattest, personlighedstest, arbejds- og opholdstilladelse, helbredsoplysninger etc. – så længe jeg er ansat. Moment opbevarer disse data i op til 5 kalenderår efter min ansættelses ophør.

Hvis Moment ønsker at gøre brug af foto/video af mig til markedsføring af Moment eller på Moments sociale medier, vil jeg blive forelagt et særskilt og specifikt samtykke dertil.

Kommunikation fra Moment

Jeg accepterer, at så længe jeg har en profil hos Moment og dermed findes i databasen, kan Moment til enhver tid kontakte mig eksempelvis via e-mail, telefon, sms eller pr. alm. post. Jeg kan til enhver tid slette min profil, hvis jeg ikke ønsker at blive kontaktet, ligesom jeg i min profil selv kan justere, hvilke typer nyhedsbreve jeg ønsker at modtage via e-mail.

Periode for opbevaring af persondata

Såfremt jeg ikke på noget tidspunkt ansættes gennem Moment, gemmer Moment oplysningerne i en periode på op til 2 år efter seneste log in på www.moment.dk, medmindre jeg inden da sletter min profil. Jeg bliver kontaktet pr. mail, når de 2 år er gået, så jeg kan tage stilling til, om jeg vil bevare min profil. Profilen bliver automatisk slettet, hvis jeg ikke reagerer på denne mail.

Din ret til at se, redigere og slette dine persondata

Jeg kan til enhver tid slette min profil hos Moment, slette enkeltstående data eller tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til persondata@moment.dk.

Jeg kan til enhver tid logge på min profil på Moments hjemmeside og se hvilke data, jeg har indtastet, ligesom jeg jf. Persondataforordningen har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger i tilknytning til min profil, der er under behandling af Moment og til hvilket formål. Ved ønske om indsigt sendes en mail til persondata@moment.dk. Moment besvarer henvendelsen indenfor 10 kalenderdage. Jeg kan til enhver tid gøre indsigelse eller klage, hvis jeg mener Moment har urigtige oplysninger registreret om mig. Urigtige oplysninger har jeg ret til at få korrigeret.

Jeg er opmærksom på, at jeg selv er ansvarlig for at holde min profil opdateret.