Danmarks førende vikar- og rekrutteringsbureau

I Danmark består Moment af virksomhederne Moment, TeamVikaren, PersonaleBørsen, Protemp, Job InWest Vikar, Xterna, Netgen, Chabber og Learny. Derudover er Moment gennem opkøbet af bureauet Eterni markant til stede i både Norge og Sverige. Vores ambition er at blive Nordens førende formidler af fleksibel arbejdskraft, og det skal ske gennem ordentlige forhold for både vikarer, medarbejdere og kunder.

Moment har 185 ansatte, 9 kontorer i Danmark og havde i 2020 en omsætning på ca. 1. mia. DKK. Vi sender dagligt mere end 5.000 vikarer og konsulenter i arbejde inden for vores fagområder: Office (kontor/administration), Finance (finansielle sektor), IT (via Netgen), Logistics (lager/produktion) og Construction (bygge/anlæg).

Ordentlighed er vigtig for os. Derfor er vi medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, som arbejder for at sikre ordnede forhold for fleksibel arbejdskraft.

Moment er siden efteråret 2020 ejet af kapitalfonden Axcel.

Historien om Moment

Moment blev stiftet i København i 1997 af Morten T. Højberg og Thomas Gleerup, der i dag er henholdsvis administrerende direktør og vice administrerende direktør i virksomheden.

Under deres studietid etablerede Morten og Thomas landets første online freelanceportal, hvor virksomheder i hele landet kunne rekruttere dygtige studerende til at løse ad-hoc opgaver af kortere eller længere varighed.

Sidenhen er Moment vokset til i dag at være Danmarks førende vikar- og rekrutteringsbureau med vokseværk i hele Norden.

Vores værdier

 

Passion

Engagement, viljestyrke og begejstring er nogle af de egenskaber, der udgør vores passion, og den kommer naturligt, når man har et direkte ansvar, en personlig tilknytning og kan dele sorger og glæder med hinanden. Passion kommer ofte fra et ønske om at gøre en forskel. Og det arbejde, vi hver dag udfører med at bringe kandidater og virksomheder sammen, gør en kæmpe forskel.

 

Ansvarlighed

I Moment har vi ansvar, og vi tager ansvar. Ansvar over for vores kunder for at finde de rette kandidater, og ansvar over for vores kandidater for at sikre en ordentlig ansøgningsproces og finde passende arbejde til så mange som muligt. Disse ting forplanter sig helt naturligt i vores tilgang til arbejdet, men også over for hinanden internt. Vi har alle sammen et ansvar for, at vi trives.

 

Samarbejdsglæde

Samarbejde og fællesskab er i centrum i Moment. På den måde overkommer vi mere, lærer mere og leverer en bedre service for kunder og kandidater. Alle afdelingernes processer er tilrettelagt så tilpas ens, at medarbejderen med ledig tid er i stand til at hjælpe til hos medarbejderen, der står foran en presset dag. Og selvom det handler om arbejde, er der hver dag plads til smil og grin.

Ansat i Moment

Trivsel og fællesskab i fokus

I Moment er trivsel et fælles ansvar. Derfor står alle døre altid åbne, og de daglige ledere holder løbende 1:1 med deres medarbejdere. Hvert år måler vi desuden medarbejdernes trivsel og retter op, hvor vi kan.

Med snart 25 års erfaring ved vi, hvad der skal til for at skabe det rette match mellem kandidat og virksomhed. Vi ved også, at en struktureret og gennemarbejdet onboarding af en ny medarbejder er altafgørende for, om medarbejderen bliver ordentligt integreret på arbejdspladsen – både på det faglige og det sociale plan.

På det sociale plan er der årligt, foruden mindre sociale arrangementer, flere større sociale arrangementer som sommerfest, Alumni, fredagsbar og julefrokost, som støtter op om det gode sammenhold og kulturen.

Ledige stillinger internt i Moment

Interne stillinger i Moment bliver slået op på vores jobliste. Ønsker du at få tilsendt relevante stillinger på mail, så tilmeld dig vores jobmail.

Du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på hr@moment.dk.

Se joblisten

Daglig ledelse

I Moment er vi omkring 185 medarbejdere. Her kan du se vores daglige ledelse.

Her ses et billede af Morten Hoejbjerg
Morten T. Højberg
CEO
Her ses et billede af Thomas Gleerup
Thomas Gleerup
COO
Her ses et billede af Christina Stage
Christina Wiese Stage
CFO
Bob Abildgaard-Jørgensen
Corporate Development Director

Her ses et billede af Sara Vinding
Sara Vinding
HR Director
Anders Løvgreen
Commercial Director
René Truelsen
IT manager

CSR

I Moment er ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde centrale virksomhedsværdier. For os betyder ansvarlighed ikke kun at tage ansvar for hinanden i hverdagen, men også for det samfund, vi er en del af.

Som en naturlig forlængelse af vores værdier tilsluttede vi os i 2009 FN's CSR-program, Global Compact, som er et internationalt program for virksomheder over hele verden.

Vi lever op til kravene

Det har altid været en underliggende del af Moments forretningsgange, at vi lever op til de krav, som FN Global Compact har fastlagt. Det gør vi inden for områderne: Menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

Hvert år udarbejder vi en rapport med konkrete tiltag og mål for at forbedre vores indsats inden for hovedprincipperne.

Læs om vores CSR-tiltag i vores seneste rapport

Har du noget på hjertet?

Igennem Moments whistleblower-ordning kan du helt fortroligt indberette kritisable eller uetiske forhold hos Moment A/S.

Som udgangspunkt håber vi, at du vil tage en dialog direkte med din kontaktperson i Moment. Men ønsker du at være helt anonym og har noget at indberette, så kan du gøre det gennem vores whistleblower-formular.

Whistleblower-ordningen leveres af advokatfirmaet Lund Elmer Sandager (LES), som står for at sikre en anonym og datasikker proces. Indberetningen går anonymt direkte til Moments HR-afdeling, som vil præsentere indholdet for direktionen, der efterfølgende vil arbejde med indholdet og iværksætte de nødvendige handlinger.

Bemærk: Her kan du kun indberette forhold vedr. Moment A/S. Drejer det sig om forhold vedr. den virksomhed, hvor du er vikar, så skal du indberette det gennem denne virksomheds egen whistleblowerordning.

Læs mere – og send din indberetning her

Persondata

Moments persondataansvarlig er Christina Wiese Stage.

Hvis du har nogle spørgsmål angående persondata, er du velkommen til at kontakte os på info@moment.dk

Du kan læse, hvordan vi behandler og beskytter dine data, når du opretter en profil hos Moment, i vores persondatavilkår.

Se persondatavilkår