0 af 0 Resultater vises
0 af 0 Resultater vises
Luk

5 tendenser post-corona, der karakteriserer din nye virkelighed som leder

Coronapandemien har for altid ændret måden, vi arbejder og leder på. Ikke mindst når det kommer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Administrerende direktør i Moment, Morten Højberg, peger her på 5 tendenser post-corona, der vil karakterisere din nye virkelighed som leder.

Da coronapandemien ramte Danmark i starten af 2020, skulle vi med ét omstille os til at arbejde og lede fra distancen. Brugen af Zoom, Teams og andre onlinemødeplatforme eksploderede og alt fra rekruttering af nye medarbejdere til den daglige smalltalk ved kaffemaskinen flyttede online.

Ifølge tidligere administrerende direktør i Moment, Morten Højberg, har coronapandemien ikke kun haft indflydelse på den måde, vi har arbejdet på under nedlukningen. Han mener, at pandemien har indvarslet nogle helt centrale ændringer i den måde, vi arbejder og ikke mindst leder på, som vil påvirke os i mange år frem.

”Jeg tror, tiden er ovre med de årelange strategiplaner. Horisonterne er nu blevet væsentligt kortere. Vi er blevet vant til at skifte kurs, og denne agilitet er helt klart et stærkt parameter, som fortsat vil udgøre en nødvendighed for virksomheder fremadrettet. Ikke mindst når det gælder kampen om de dygtigste medarbejdere,” siger Morten Højberg.

Ifølge Morten er der især fem tendenser, du skal forholde dig til som leder, hvis du fortsat vil sikre dig de rigtige medarbejdere og høj performance på den anden side af pandemien.

1. Distanceledelse er kommet for at blive

Under nedlukningen har vi for alvor fundet ud af, at vi i lige så høj grad kan arbejde og lede effektivt fra hjemmekontoret. Det er ikke svært at forestille sig, at mange medarbejdere ønsker at holde fast i den fleksibilitet, når vi på et tidspunkt vender tilbage til en mere normal hverdag.

Det understøttes af en undersøgelse, Dansk Industri har udarbejdet i samarbejdet med Danmarks Statistik, der peger på, at 90.000 flere forventes at arbejde hjemmefra efter coronapandemien sammenlignet med før. Distanceledelse vil derfor stå som en af de helt centrale lederkompetencer post-corona.

Som mange ledere har erfaret det sidste års tid, kræver distanceledelse en helt anden gennemsigtighed og dialog med medarbejderne. Det kræver nogle nye initiativer og måder at tænke ledelse på, når tillid skal opbygges på distancen.

Som virksomhed er der mange fordele ved at åbne op for mere distancearbejde. I en rekrutteringsmæssig sammenhæng giver det nogle helt nye muligheder, da du ikke på samme måde er afhængig af, at dine medarbejdere kan møde fysisk ind på kontoret hver dag. Hvis du omvendt ikke formår at imødekomme dine medarbejderes forventninger om fleksibilitet og gode muligheder for hjemmearbejde, risikerer du at tabe dygtige medarbejdere på gulvet.

2. Fleksibel bemanding sikrer høj agilitet

Gig economy er allerede udbredt i brancher som IT, økonomi og kommunikation, hvor projektarbejde er en stor del af hverdagen, og hvor efterspørgslen på specialistviden er stor. Under pandemien har flere virksomheder fået øjnene op for vigtigheden af hurtigt at kunne hive nye kompetencer ind samt at kunne skalere op og ned i medarbejderstaben.

Ifølge Morten Højberg vil fleksibel bemanding eller ”gig economy” fortsat være afgørende for virksomheders evne til at kunne handle mere agilt i en uforudsigelige og omskiftelig verden. Og det ændrer måden, hvorpå du som leder rekrutterer, onboarder og ikke mindst leder dine medarbejdere.

Som leder er det dit ansvar løbende at sikre den rette sammensætning af kompetencer og ekspertise samt beslutte, hvilke ressourcer I skal kunne trække på internt, og hvilke - og ikke mindst hvem - I skal hyre ind på projektbasis. Dertil kommer en vigtig opgave med at skabe de rigtige rammer for alle medarbejderes performance og trivsel, uanset om de er fastansat eller projektansat.

Freelancere og ”gig workers’ har ofte nogle andre forventninger til arbejdets karakter, herunder fleksibilitet og de udfordringer det specifikke projekt rummer, når de skal beslutte sig for, om de vil takke ja til et projekt. Det er derfor nogle andre parametre, man som virksomhed skal spille på, hvis man vil have fingrene i de dygtigste spillere på markedet.

3. Work life ledelse øger trivsel og performance

Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv er i den grad udvisket, efter vi er rykket på hjemmekontoret. I takt med mere hjemmearbejde og et mere fleksibelt arbejdsmarked er det en tendens, der fortsat vil karakterisere vores arbejdsliv post-corona. Og det risikerer at gå udover medarbejdernes trivsel og performance, hvis man som leder ikke får skabt de rigtige rammer og forventninger til det at arbejde hjemme.

Som leder har du derfor en vigtig opgave med at hjælpe dine medarbejdere med at skelne mellem arbejde og fritid, så de er i stand til at koble af og få ladet batterierne op. Fx ved at komme tættere på dialogen omkring medarbejderens hverdag, og hvordan den struktureres; hvornår man arbejder, hvornår man holder fri, og hvornår man derfor er tilgængelig som medarbejder.

Samtidig skal du være med til at facilitere de nødvendige pauser for medarbejderen, og det kalder på en anden tilgang end vanligt. Her er det vigtigt, at man som leder er åben for input og videndeling med andre ledere og HR.

4. Optimér bundlinjen med online rekruttering

Mange virksomheder er det seneste år blevet testet på deres evne til at ansætte og onboarde nye medarbejdere på distancen. Af samme årsag vil mange nok ånde lettet op, når det igen er muligt at afholde jobsamtaler fysisk.

Rekruttering af nye medarbejdere er ofte en dyr og tidskrævende proces. Ifølge Morten Højberg er der derfor mange gode grunde til at holde fast i den digitale rekrutteringsproces, hvis man som virksomhed vil sikre sig de rigtige medarbejdere og ikke mindst spare penge på bundlinjen.

Online vil aldrig kunne erstatte det fysiske møde helt. Som leder gælder det derfor om at vurdere, hvilke dele af jeres proces I med fordel kan digitalisere, og hvilke dele det forsat giver bedst mening at holde fysisk. Det afhænger i høj grad af, hvilken type stilling I skal have besat.

En nem og effektiv måde at optimere screeningsprocessen og sikre, at I kalder de rigtige kandidater til samtale, er ved at anvende videointerviews, hvor I på forhånd definerer 3-5 spørgsmål, som udvalgte kandidater skal svare på, når det passer dem.

På den måde får I svar på nogle flere spørgsmål, end I kan med ansøgning og CV alene, og skaber samtidig grundlaget for en effektiv og fokuseret jobsamtale, idet det fysiske møde bliver en fortsættelse af den dialog, I allerede har haft online.

5. Forandringsparathed er afgørende for din succes

I et større perspektiv har coronapandemien testet vores evne til som samfund at agere i et omskifteligt og uforudsigeligt marked. For Morten Højberg er pandemien et bevis på, at både mennesker og virksomheder besidder en god portion innovationskraft, når det virkelig gælder.

Evnen til at omstille sig nye situationer og problemstillinger vil fortsat være helt central på den anden side af pandemien. Ikke mindst som leder.

Som leder skal du være i stand til på kort tid at skifte kurs, implementere nye måder at arbejde på og sammensætte de rigtige teams til de projekter, som dukker op. I mange brancher vil man desuden skulle omstille sig på at ansætte andre profiler, end dem man har været vant til, da efterspørgslen på kompetencer hurtigt kan ændre sig. Noget, vi har set flere virksomheder gøre under corona.

Derudover er der ingen tvivl om, at man som leder markant øger sine chancer for at sikre sig de helt rigtige medarbejdere og kompetencer, hvis man er åben for distancearbejde og en mere fleksibel medarbejdersammensætning.

Hvis du som leder har tiltro til dine medarbejdere og mestrer at lede på distancen, er du ikke på samme måde afhængig af, at dine medarbejdere kan møde fysisk på kontoret hver dag. Derimod kan din næste stjernemedarbejder lige så godt sidde i den anden ende af landet, som de kan bo rundt om hjørnet. Ligesom de sagtens kan være ansat på projektbasis – og aldrig komme i nærheden af at fejre 5-års jubilæum.

 

Tilbage til oversigt

Måske vil du også læse

Thomas Moment 25 år

Thomas Gleerup har 25 års jubilæum

”25 år i den samme virksomhed kan lyde kedeligt. Det synes jeg bare ikke, det har været.”

Læs mere her
Moment gazelle

Moment inkasserer endnu en gazelle

Moment er endnu engang i fornemt selskab som Børsen Gazelle 2022.

Læs mere her
moment og eterni logo

Moment-Eterni samler kræfterne i Norden

Moment-Eterni, der i dag ejes af kapitalfonden Axcel, samler per 1. januar 2022 koncernen i en fælles nordisk ledelse med målsætningen om at blive Nordens førende leverandør af fleksibel arbejdskraft.

Læs mere her